وقتی دعا، ذکر و نماز قساوت می‌آورد!
تاريخ : شنبه 29 شهريور 1393 | | نویسنده : گمنام

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(دام عزه) می‌فرمایند: دعا، ذکر و نماز وقتی بی‌توجه تکرار می‌شود قساوت می آورد!

 

چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه ندارم، این نماز یا باتوجه است که مایه رقت و قرب و لطافت و صفاست یا بی‌توجه است که آن وقت باعث قساوت قلب خواهد شد.

 

 

 

پی نوشت:

سخنرانی(87/8/15)