آنچه فقر را از بین می برد
تاريخ : شنبه 29 شهريور 1393 | | نویسنده : گمنام

فقر به خانه ای که در آن نام «محمد» یا «احمد» یا «علی» یا «حسین» یا «حسن» یا «جعفر» یا «طالب» یا «عبدالله» و از میان نام های زنان، «فاطمه» باشد وارد نمی شود و نیز می فرمایند: به دست کردن انگشتر عقیق فقر را از میان می برد و در جایی دیگر بیان می دارند: افروختن چراغ پیش از غروب خورشید فقر را از میان می برد.

 

 

پی نوشت ها:

1- کلینی. کافی، ج6: 19، 470، 532.

 

2- محسن عقیل. گزیده ای از سخنان گهربار امام رضا (ع): 248- 249.

 

منبع:قدس