تاريخ : یک شنبه 23 شهريور 1393 | | نویسنده : گمنام

محمدمهدی سیار شاعر انقلابی برای رهبر انقلاب اینگونه سروده است که: خبر گرفته‌ای از حال دیده مردم؟/ به چشم‌ها همه این حسرت است: آن قامت.

 

به گزارش فارس، محمدمهدی سیار پس از انتشار تصاویری از رهبر انقلاب که درحال قدم زدن در بیمارستان هستند، شعری سرود و آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، که در ذیل می‌آید:

 

 

 

شکوه لحظه قدقامت است آن قامت

چو کوه، آینه شوکت است آن قامت

 

نظر به قامت تو مشق ایستادن ماست

 

ستون خیمه این امت است آن قامت

 

دل صنوبری ما و قد سرو شما

 

تمام دلخوشی ملت است آن قامت

 

خبر گرفته‌ای از حال دیده مردم؟

 

به چشم‌ها همه این حسرت است: آن قامت

 

به حکم عشق دلی سربلند خواهد ماند

 

که سرسپرده آن قامت است... آن قامت