از عالم ذر و قبر بيشتر بدانيم
تاريخ : شنبه 11 مرداد 1393 | | نویسنده : گمنام

كتاب خالق و خلق تأليف صادق كميلي خراساني از سوي انتشارات سميع به چاپ رسيده است.
اين كتاب شامل موضوعاتي همچون «مناظره منكر خدا با حضرت رضا (ع) »، «صفات خداوند»، «گفتار دانشمندان درباره خداوند»، «وجود ما از كيست»، «شناخت خدا»، «توحيد از ديدگاه عيسي بن مريم (ع) »، «ادعاي خدائي»، «راز آفرينش»، «آدم را چرا آدم مي‌نامند»، «آفرينش شيطان»، «دور شدن ابليس از خدا»، «دور شدن ابليس از خدا»، «حربه‌هاي شيطان»، «كمينگاه شيطان»، «اسماء الله»، «انسان از كجا آمده به كجا مي‌رود؟»، «صفات فع حق تعالي» است.

«جبر و اختيار انسان‌ها در اختيار خداوند است»، «مرگ و قبر»، «آدمي چگونه دفن ميت را آموخت و علت دفن ميت چيست؟»، «وضيعت قبر»، «نكير و منكر»، «عذاب قبر»، «از آغاز آفرينش تا روز قيامت»، «عالم ذر چيست»، «اهل بيت (ع) ذر عالم ذر»، «بازگشت همه به سوي خداست»، «در اثبات معاد از وقت مرگ تا پايان عالم»، «در اثبات معاد جسماني»، «در بيان ميزان و حساب و سوال و رد مظالم»، «حساب و سوال و حكم در مظالم عباد»، «در بيان پل صراط»، «تفكر در خلق خدا»، «تفكر در خلق انسان»، «چهره سياه و سفيد در قيامت»، «مقام اولياء الهي»، «افراد سبك و سنگين بار»، «مشاهده عابد و معبود»، «پايان نهايي عبادت» از ديگر موضوعات اين كتاب است.
در مقدمه اين كتاب آمده است: اگر كسي معرفت شناسي را با استفاده از مايه شخصي يعني علم حضوري آغاز كند ابتدا بايد كمي با واقعيات حيات آميخته گردد و واقعيات را درك كند تا معرفت حضوري آگاهي يافته، بيابد، يعني اين شخص بايد كمي با واقعيات حيات آميخته گردد و واقيعات را درك كند تا معرفت حضوري به وسيله علم حضوري او كسب شود.
در بخشي از اين كتاب مي‌خوانيم: در بحث‌ها و كتب ديني راجع به دخالت شيطان درباره جريان زندگي آدم و حوا (ع) در بهشت و اخراج آن حضرت از بهشت به گونه‌هاي مختلف بيان شده است، در قرآن كريم جريان سرپيچي از فرمان خداوند تبارك و تعالي توسط شيطان و حضرت آدم (ع) نيز بيان گرديده است.
دو فرشته اي كه به قبر وارد مي‌شوند نام اين دو نكير و منكر، بشير و مبشر يعني بشارت دهنده دانسته اند بحث‌هاي گوناگون و فراواني در مورد چهره اين دو فرشته است.
عده اي بر اين قول هستند كه براي شيعيان چه گناهكار باشند يا نباشد با چهره اي نوراني و مقدس و فرشته وار وارد و به هرحال بايد گفت، نكير و منكر براي هر شخصي همانند حضرت عزرائيل (ع) وارد مي‌شود.
در بخش ديگري از كتاب «كتاب خالق و مخلوق» مي‌خوانيم: همان طور كه عالم طبيعت و مجموعه آسمان‌ها و زمين باطني دارند، آن چه در عالم شريعت بنام قوانين الهي مطرح است هم داراي اسرار و باطن هايي هستند. لذا خداوند سبحان قيامت را در برابر ظاهر كه دنيا است معرفي ميكند، مي فرمايد عده اي فقط ظاهر دنيا را مي‌دانند و از آخرت غافل اند: اشاره به آيه ۷ سوره روم مي‌كند.
امام سجاد (ع) در دعاي ابوحمزه ثمالي جريان برخاستن از قبر و صحنه قيامت را به نحوي ترسيم فرموده است كه خدايا روزي كه ما از قبر برخاستيم و بار سنگين گناه هم بر دوشمان است، گاهي چپ را نگاه مي‌كنيم، گاهي طرف راست را نگاه مي‌كنيم تا ببينيم يك باربري پيدا مي‌شود كه اين بار را ببرد، مي‌بينيم كسي نيست. افتان و خيزان اين بارها را خودم بايد بدوش بكشم، گناه سنگين است سجده‌هاي طولاني بار گناه را كم مي‌كند.
كتاب «كتاب خالق و خلق» از سوي انتشارات سميع در ۱۰۶ صفحه با شمارگان ۲۰۰۰ جلد به چاپ رسيده است.

 

منبع:حج