استفتاء/ زکات فطره میهمان و دانشجویان و سربازان
تاريخ : دو شنبه 6 مرداد 1393 | | نویسنده : گمنام

این مرجع تقلید به استفتائاتی درباره معیار نانخور محسوب شده میهمان و همچنین پرداخت زکات فطره سربازان، کارگران، دانشجویان، روحانیون مبلغ، کارمندان و ... پاسخ دادند.

متن سئوالات و پاسخ های حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی می آید.

*معیار نانخور محسوب شدن میهمان

س) حداقلّ مدّت زمانى که باید شخصى میهمان صاحبخانه باشد تا نانخور او محسوب شود، چند شبانه روز است؟

ج) چهار پنج روز کافى است.

* مهمانی که فقط شب عید را منزل خود افطار کرده است

س)اینجانب پنج شب قبل از شب عید میهمان شخصى بودم. شب عید را در منزل خود افطار کردم، و چند شب بعد از عید را هم میهمان آن شخص شدم. فطریّه ام بر عهده کیست؟

ج) بر عهده خود شماست، ولى احتیاط آن است که از میزبان خود براى پرداخت این فطریّه نیز اجازه بگیرید.

* میهان شب عید فطر

س)اگر کسی در شب عید فطر مهمان داشته باشد آیا زکات فطره آنها بر عهده میزبان است؟

ج)در صورتی که فقط همان شب را میهمان اوست زکات فطره اش بر عهده صاحبخانه نیست.

*حکم فطریه کسی که شب عید فطر مهمان دیگری باشد

س)اگر کسى تنها در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش است یا صاحب خانه؟

ج)فطریه اش بر عهده خودش مى باشد.

* میهمان وسط هفته

س)با سلام. آیا زکات فطریه مهمانی که یک هفته در وسط ماه رمضان مهمان ما بوده و روزه هم نگرفته است با صاحبخانه است یا خیر؟ با تشکر

ج)چنانچه شب عید فطر میهمان شما نبوده فطریه او بر شما واجب نیست

*سربازان

س) زکات فطره سربازى که نانخور دولت است بر عهده چه کسى است؟

ج) بر دولت واجب نیست و اگر فقیر است بر خود او نیز واجب نیست، امّا اگر غنى باشد احتیاط آن است که خودش زکات را بپردازد.

* دانشجویان

س)زکات فطره دانشجویان داخل و خارج کشور، که در دانشگاهها تغذیه مى شوند، بر عهده خودشان است، یا دانشگاه؟

ج)با توجّه به این که دانشجویان محترم معمولا غذا خریدارى مى کنند، هر چند با قیمت نازل باشد، زکات فطره بر خودشان است، یا بر کسى که خرجى آنها را مى دهد.

* کارگران

س)آیا زکات فطره کارگرانى که در کارخانجات، یا مؤسّسات کار مى کنند، برعهده خودشان مى باشد، یا آن مؤسّسه و کارخانه؟

ج) با توجّه به این که تغذیه در این گونه موارد جزئى از حقوق آنها محسوب مى شود، زکات فطره برخود آنهاست.

* کارمندان

س)زکات فطره کارمندان دولت، چه در بخش عمومى و چه در بخش خصوصى، بر عهده کیست؟

ج)بر عهده خود آنهاست.

* روحانیون مبلغ

س)زکات فطره روحانیّون در ماه مبارک رمضان، که جهت تبلیغ به شهرها و بخش ها و روستاها سفر مى کنند، و غالباً در منزل یکى از اهالى محل سکونت دارند، ولکن هر شب براى افطارى به منزل اشخاص دعوت مى شوند، بر عهده کیست؟

ج) زکات فطره آنها بر هیچ کس واجب نیست، مگر این که چند روزى از ایّام آخر ماه رمضان در یک جا باشند، ولى اگر سحرها مرتّباً یک جا باشند، بر عهده صاحب آن منزل است.

* زکات فطره جنین

س)اینجانب می خواستم بدانم آیا بچه در شکم مادر که روح پیدا کرده است، شامل فطریه می شود یا خیر؟ وآیا چیزی باید برای فطریه ماه رمضان او کنار گذاشت یا خیر؟

ج)فطریه بر جنین درون شکم مادر واجب نمی شود.

*پرداخت زکات فطره توسط فرزند

س) من دانشجویی هستم که هر سال دو سه ماه تابستان را کار میکنم برای رفع حاجت تحصیلی (خانواده ام فقیر میباشد )و مقداری از درآمدم را به خانواده ام می دهم آیا من باید زکات فطره خانواده ام را بدهم؟ آیا من زکات فطره خودم را می توانم به خانواده خودم بدهم ؟

ج) 1- لازم نیست

2- به آن نسبت که هزینه های خانواده را میدهید باید در زکات فطره سهیم باشید

3- جایز نیست


منبع:حوزه