استفتاء/مداحی بانوان
تاريخ : دو شنبه 23 تير 1393 | | نویسنده : گمنام

در برخى موارد مرثيه خوانى و يا مداحى زنان در مجلس بانوان ، به گونه ‏اى است كه صداى آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر مى ‏رسد  سوالی که مطرح است اینکه  آيا اين عمل جايز است؟

همه مراجع (به جزآیت الله  مكارم ): اگر صداى آنان در معرض ريبه، تلذّذ و تهييج شهوت باشد، جايز نيست.

فاضل، جامع‏ المسائل، ج‏1 س‏2182 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج‏2، س‏1681 ؛ خامنه ‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س‏1145 ؛ نورى، استفتاءات، ج‏2، س‏545 ؛ امام، استفتاءات، ج‏3، (احكام نظر )، 57 و 65 ؛ تبريزى، استفتاءات، س‏1058 ؛ دفتر: وحيد، بهجت و سيستانى.


آيةاللَّه مكارمخير، جايز نيست.

مكارم، استفتاءات، ج‏2، س‏764 و ج‏1، س‏785 و دفتر استفتاءات.