حجت الاسلام شهاب: شیعه بودن به حرف نیست/ توقع امام مجتبی از ما چیست؟

مراسم شام میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) در هیئت رایه العباس برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید شهاب سخنرانی کرد و حاج محمود کریمی به مدیحه خوانی پرداخت.

نکاتی از سخنان حجت الاسلام شهاب را بخوانید؛

_ در یک روایت بسیار کوتاه ولی جامع و پرمغز و پرمعنا از شخصیت امام حسن مجتبی که مرحوم مجلسی در بحار نقل می کند که در این روایت سه توقع را امام مجتبی از شیعیانشان طلب کردند که آنچه ملاک است تأمین سطح توقعات شیعه در محضر امام معصومش است.

_ امام مجتبی فرمودند که اولین توقع این است که طلب کنید مرا برای خدا و کاری کنید که خدا از شما راضی باشد. کسی که رضای خدا را طلب کرد اگر چه مردم ابروهایشان درهم رفت، خدا وکیل می شود که او گرفتار مردم نشود. اما کسی که دنبال طلب رضایت مردم بود به این قیمت که خدا از آن ناراضی باشد خدا امورش را به مردم می اندازد و اسیر مردم می کند.دومین توقع امام حسن این است که سطح علم و دانایی تان را بالا ببرید. سومین توقع این است که به خودتان اهلیت بدهید و در سختی ها و مصائب اهل صبر باشید.

_ سلمان یک حرف از پیامبر خدا شنید و نصب العین خود کرد و آویزه گوشش کرد و آن این بود که پیامبر فرمودند که شیعیان ما مثل علی هستند و پا جای پای ما می گذارند و درست برابر عمل ما عمل دارند و تبعیت از آثار ما می کنند و اقتدا به ما می کنند. اگر علی به این جایگاه رسیده برای عملش است و برای تطبیق عملش با عمل من پیامبر است.

_  باید ببینیم توقع امام معصوم ازما چیست. آن موقع این شیعه لفظی نیست و عملیاتی است و دیگر زمین نمی خورد. شیعه مطیع است و ظاهر شیعه گری ملاک نیست.

_ کرامت های بسیاری در مورد امام مجتبی بیان شده است. ایشان برای دوست و دشمن اهل کرم بود. ایشان  علاوه بر اینکه برای دوست هزینه می کنند، برای دشمنانی که می بینند پای کار هستند و شاید برگردند هزینه می کنند. قدر آقا را بدانید.