نکند این شهید یقه مان را بگیرد!
تاريخ : جمعه 20 تير 1393 | | نویسنده : گمنام
شهید مجید محمودی (فرزند عباس متولد 1338 . تاريخ شهادت 22/1/62  .محل شهادت : فكه) در بخشی از وصیت نامه خود چنین نوشته است:

مادر پیری دارم... یک زن... سه بچه... قدو نیم قد!

از دار دنیا هیچ چیز ندارم جز یک پیام...

قیامت یقه تان را می گیرم اگر ولی فقیه را تنها بگذارید!

عکس/