آیت الله احدی: ما قائل به تناسخ ملکوتی هستیم/ مادی گراها نمی توانند بدن برزخی را بفهمند
: مراسم مناجات و توسل در شب دوزادهم رمضان در مهدیه امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.این مراسم با سخنرانی آیت الله احدی آغاز شد و با مناجات خوانی و مداحی حاج سعید حدادیان و حاج رضا پور احمد ادامه یافت.


نکاتی از سخنان آیت الله احدی را بخوانید؛

*دو نوع تناسخ داریم، اول تناسخ ملکی، دوم تناسخ ملکوتی، بعضی از چهره های علمی جهان قائل به تناسخ روحی و ملکی بودند، تناسخ ملکی این است که وقتی انسان بمیرد روح او منتقل به کودک دیگری منتقل می شود، مثلا اگر آدم بدی است روحش منتقل می شود به سگ، اگر آدم خوبی است به کودک یا گوسفند منتقل می شود، این را تناسخ ملکی می گویند، وقتی بدن از روح فاصله گرفت می شود تناسخ.

*شعار تناسخ ملکی حتی در مسیحیت فراوان است، آنها برای بدن بعد از مرگ هم احترام ویژه ای قائل هستند لذا گورستان زیبا و تابوت های زینتی دارند، در حالی که این عقیده از نظرما مردود است، دلیل اول این است که اگر من مردم روح بنده به حیوانی منتقل شد پس چرا بعدا من را خواب می بینند، ما الان مردگان را می توانیم خواب ببینیم اگر روحش جای دیگری می رود پس چرا خواب آنها را می بینیم.

* آنها چون تفکر مادی دارند نمی توانند بدن برزخی را هضم کنند.

*دلیل دوم این است که اگر مثلا روح علامه طباطبایی به بدن یک آدم دیگر وارد شود او باید فیلسوف شود در حالی که این طور نیست.

*ما قائل به تناسخ ملکوتی هستیم، یعنی انسان آنطوری که در دنیا با نفس و روح خود برخورد می کند به همان سبک محشور می شود، منسوخ بودن ملکوتی این است که انسان ارزش های باطنی را از دست بدهد، کسی که شعور باطنی ندارد قطعا این شخص در همین دنیا مبتلا به تناسخ ملکوتی می شود.

*شیخ محمد تقی آملی در تناسخ ملکوتی، چهار مرحله وارد می شود و با یک مثال بسیار عالی اتخاذ می کند، من یک وقتی در برابر آیینه قرار می گیرم و می بینم تصویر مرا نشان نمی دهد، علت آن این است که پشت این آیینه جیوه ندارد، بسیاری از کسانی که نمی توانند برزخ و صراط و...بفهمند دلیلش این است که آیینه دل و قلب آنها جیوه ندارد، جیوه ی آیینه دل ایمان است.