تاريخ : پنج شنبه 19 تير 1393 | | نویسنده : گمنام

نکاتی از سخنان حجت الاسلام انصاریان را بخوانید؛

_ لقاء طبق آیات قران دیدن با چشم نیست. چشم انسان چه در دنیا و چه در آخرت نسبت به وجود مقدس خداوند به شدت محدود است. و گنجایش و ظرفیت دیدن حضرت حق را ندارد. خلقت چشم برای دیدن اجسام و عناصر است و نه برای دیدن اسرار و آنچه ذاتاً عین است. مانند حضرت حق که عین مطلق است. لقاء محبوب را شخصیت هایی ویژه ای مانند علامه طباطبایی و خیلی از چهره های برجسته دینی می فرمایند که شهود با قلب و دل است و ذات مورد مشاهده هم نیست بلکه توحید صرف است. یعنی در روز قیامت انسان با دلش و قدرت قلبش درک می کند و می فهمد که غیر وجود مقدس خداوند در دنیا و عالم آخرت کسی  مالک واقعی و کلید دار واقعی و کارگردان واقعی نیست. درک این معنا در قیامت برای قلب لذتی را ایجاد می کند که تقریباً تک لذت است. یعنی هیچ لذتی را کسانی که در قیامت به شهود قلبی می رسند با هیچ لذتی نمی توانند مقایسه کنند. البته شهود قلبی در دنیا هم برای انبیاء اوالعزم هر کدام به گنجایش و ظرفیت خودشان و برای ائمه طاهرین(ع) حاصل شد.

_ کسی از امیرالمؤمنین پرسید خدایی را که عبادت می کنی را دیدی یا مجبوری آن را عبادت کنی. حضرت فرمود من معبودی را که ندیده ام تا به حال عبادت نکرده ام.  عبادت را حضرت علی(ع) با عبادت در اسلام، عبادت در حوزه نبوت پیامبر شروع کردند. طبق اسناد آمده که عبادت ایشان از سن 12 سالگی شروع شده است. این ظرفیت و گنجایش ایشان را می رساند. امیرالمؤمنین مجذوب سالک بوده است و نه سالک مجذوب. یعنی از شروع اول عبادت پرودگار عالم تمام شایستگی ها را در ایشان مشاهده کرده و توحید صرف را درقلب او تجلی داده است.

_ تا انسان به مقام شهود قلبی نرسد درک نمی کند که شهود قلبی به چه معنا می باشد و این چه حقیقت و واقعیتی است. اهل توحید می گویند که تعداد دلیل برای اینکه که نشان بدهد که عالم صاحب دارد به تعداد کلیه موجودات است. در هر چیزی نشانه وجود خدا می باشد. به هیچ شکلی در عالم جای انکار وجود خدا نیست. اما امام علی(ع) در ابتدای دعای صباح می فرماید که پیش من یک دلیل برای وجود خدا وجود دارد. و آن دلیل هم خود هستی است. این برهان صدیقین است که فلاسفه آن رابه این نام می خوانند. برای خداشناسی امیرالمؤمنین همین چند جمله ابتدایی دعای صباح کافی است. که این توحید امیرالمؤمنین است.

_ این که پیغمبر ما فرمود که دنبال دانش رفتن واجب نیست بلکه فوق واجب است. به دلیل این که انسان هر چقدر معرفت بیشتری پیدا کند به حقیقت عالم نزدیکتر می شود. حقیقت به اثبات وجود حضرت حق ولو به حرفش گوش ندهد. این است که عالم در قیامت از جاهل یک قدم جلوتر است و یک قدم از جهنم رفتن عقب تر است. بالاخره به دانشمندان در قیامت به خاطر علمشان تخفیفی می دهند.

_ سگ نجس است و با هفت دریا هم پاک نمی شود. خرید و فروش سگ از شغل های حرام است و پول فروش سگ حرام است و خرید آن هم حرام است. اما دین می گوید خرید و فروش سگی که راه و روش درستی را به او یاد داده اند که گله و خانه و باغ را بپایدحلال است. . به احترام علمی که سگ پیدا کرده خرید و فروشش حلال می شود. شما فکر کنید که  انسان عالم و با مطالعه و فهمیده و دانشمند چقدر ارزش دارد.

_ بالاترین علم، علم بالله است. علم بالله اشرف علوم است. چون کسی که خدا را داشته باشد همه چیز دارد و کسی که خدا را نداشته باشد هیچ چیزی ندارد. کسی که خدا را قبول نداشته باشد نماز ندارد،روزه ندارد، حج، کار خیر، رفتار درست، اخلاق درست ندارد و آدم با سخاوتی نمی تواند باشد و هیچ چیزی نمی تواند داشته باشد. ما هم در خانه ابتدا باید اعتقاد به خدا را به زن و بچه خود انتقال دهیم. در آنصورت همه چیز را تا قیامت دارند. قیامت از ما پدر و مادرها می پرسند، راجع به نام گذاری فرزندان، دین داری فرزندان، قرآن آموختن فرزندان، شغلی که بچه ها را می گذاریم می پرسند.