شیعه کسی است که خودش را خرج ولایت کند نه ولایت را خرج خودش
تاريخ : پنج شنبه 19 تير 1393 | | نویسنده : گمنام
نکاتی از سخنان حجت الاسلام سعیدیان را بخوانید؛

* شیعه، شیعه نبود است که امیرالمومنین 25سال خانه نشین بوده، شیعه، شیعه نبوده که امام زمان هزار سال است که در غیبت است، با این وضعیت اگر امام زمان هم بیایید خیلی از ما شاید ایشان را یاری نکنیم، این اطمینان وجود ندارد، ادعا زیاد است و خیلی از این محبت ها به نفس بر میگردد.

*امیرالمومنین فرمود: شیعه کسی است که یار ما باشد نه بار ما، قالبمان شده ایم بار دوش اهل بیت، بیشتر اصحاب اهل بیت بدون توقع برای اهل بیت کار می کردند.

*امام رضا فرمود: رحمه الله مَن احیا امرنا، واقعا اگر ما با این وضعیت با نیت های ناخالص بخواهیم جلو برویم نمی توانیم کسی را جذب مکتب اهل بیت کنیم، ما باید خودمان را خرج امام کنیم و نه اینکه ولی خداوند را خرج خودمان، شیعیان در تشیع شان ضعیف بوده اند که عده ای جرات کرده اند و جسارت می کنند به حریم اهل بیت.

*امیرالمومین فرمودند: میخواهید بفهمید شیعه ما هستید؟ ببینید برای ما خرج می کنید، خرج همه اش پول نیست، یا نه ما را خرج خودتان می کنید، شیعه کسی است که خودش را خرج ولایت بکند نه ولایت را خرج خودش.

*علت اینکه به مکتب ما حمله می شود این است که شیعیان آنطور که باید بایستند نمی ایستند، معصوم علیه السلام فرمود: در آخرالزمان عده ای بجای اینکه عاشق مرام ما اهل بیت شوند کاسب مرام ایشان می شوند، به فلان مداح میگویی برو بوشهر نیاز است که بروی چون وهابیت دارد کار می کند می گوید سر ما را بشکن ولی نرخ ما را نشکن.

*همه ی زن های اهل بیت ام المومنین هستند، از آن جهت که بعد از پیامبر حق ازدواج با دیگران را ندارند، چون بعضی ها قصد داشتند بعد از وفات پیامبر با زنان ایشان ازدواج کنند تا از این جهت صاحب شوکت شوند قرآن فرمود: اینها مادران شما هستند، و هیچ فرزندی نمی تواند با مادرش ازدواج کندف قرآن بدین وسیله این جریان را خنثی کرد.