تاريخ : پنج شنبه 19 تير 1393 | | نویسنده : گمنام
نکاتی از سخنان حجت الاسلام کرمی را بخوانید؛

_ گاهی تعصب و وابستگی و تعلق روانی به یک موضوعی موجب می شود که انسان به غیر آن موضوع فکر نکند و در موضوعات دیگر ورود پیدا نکند. از جدا شدن از تعلقات وحشت دارند.

_گاهی اوقات آدمهایی که تعلقاتی دارند اینقدر از جدا شدن وحشت دارند که اگر کسی با آنها صحبت کند فرار می کنند.  فلسفه آمدن سلسله جلیله نبوت هم همین است. انبیاء آمدند این زنجیرها و وابستگی هایی که انسان پیدا می کند را از بین ببرند.

_گاهی منشأ این زنجیرها و وابستگی ها خرافات است. که این خرافات بیان گر این است که نتیجه دین را خرافات می دانند. انبیاء هم آمدند و قسمت های خرافی  را از دین جدا کردند.

_سه مزیتی که پیامبر به حضرت علی داده، این است که دخترش را به همسری حضرت علی انتخاب کرد.در روزی که پیامبر طبق وحی جبرئیل  فرمود لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار. و در روز سوم فتح خیبر پیامبر پرچم را به دست علی داد که خدا و پیامبر خدا او را دوست دارند.

_ یک زمانی حق برای انسان روشن است. و حق را می بیند ولی منافعش اقتضا نمی کند که پای حق بایستد.  این خیلی بد است که فضائل افراد و اشخاص را در زمانی که زنده است انکار کنیم  و زمانی که نیستند فضائل را برشماریم.