چرا آدرس را اشتباه می روید؟/ اگر می خواهی خدا با تو حرف بزند قرآن بخوان
: مراسم شب چهارم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری و مناجات خوانی حاج مهدی سماواتی در مهدیه تهران برگزار شد.
 
 شب چهارم ماه رمضان در مهدیه تهران
 
نکاتی از سخنان حجت الاسلام ماندگاری را بخو.انید؛
_ ما انسان ها سرتا پا نیاز هستیم. دو سفره هم برای تأمین نیازهای ما پهن شده است. برای هر دو سفره هم دعوت شده ایم.  اختیار هم با ماست که سر کدام سفره بنشینیم. سفره اول سفره ای است که از طرف خداوند تأمین می کند نیازها را با حلال خودش. حلالی که مطابقت عدل، فطرت، سعادت است. وقتی هم که نیازهایمان تأمین شد تجارت هم کرده ایم. سفره دوم سفره ای است که شیطان ما را دعوت کرده است. شیطانی که قسم خورده سر ما را کلاه می گذارد و قسم خورده که گمراهتان می کنم. ولی ظاهر خوش آب رنگی دارد. بعضی ها آن سفره را انتخاب می کنند و نیازهایشان را با حرام تأمین می کنند و خسارت هم می برند.
_ یکی از نیازهای من و شما نیاز با ارتباط برقرار کردن با دیگران است. نیاز به صدا کردن دیگران است. نیاز به خلوت و انس شبانه است. این خلوت و انس شبانه و ارتباط را می توانیم از طریق سفره خدا تأمین کنیم که دعا و مناجات می شود. هم می شود از طریق سفره شیطان آن را تأمین کرد که شب نشینی و گناه می شود. هر دو نیاز ما را تأمین می کند.
_ ما برای دعا و مناجات سه نیاز را باید در نظر داشته باشیم.اولین نیاز به هدایت انسان است. من و شما نیاز به آدرس سعادت و راه داریم. یکی از مبانی دعا این است که از خدا هدایت بخواهیم. یک سری از دعاها برای تأمین این نیاز است. در هر موضوعی در عالم خدا یک آدرسی گذاشته و ما باید دعا کنیم که آن آدرس را پیدا کنیم.

_ یکی از نیازهای ما به دعا و مناجات برای حمایت است. ما نیاز داریم که یک نفر را صدا بزنیم و ما را کمک کند و حمایتمان کند. چه کسی از خدا بهتر می تواند ما را کمک کند. ما برای بیمارمان دکتر را صدا می زنیم ولی یک خدای بزرگی داریم که اگر آن را صدا بزنیم ما را حمایت می کند. یک مبنا و بعد دعا خواندن برای هدایت است. صدا می زنیم کسی ما را هدایت کند. خدا می گوید من خودم  کمکت می کنم چون هیچ خزانه ای به اندازه خزانه خدا نیست. هر چی می خواهی از خدا بخواه.خدا و اولیاء خدا را برای حمایت واسطه قرار دهید. ما زیباتر از خدا و مهدی فاطمه کسی را نداریم و حیف نیست که این ها را صدا نزنیم.

_ ما آدرس را عوضی می رویم. به سراغ کسانی می رویم که آبرویمان را می برند و کمکمان هم نمی کنند. خدایا من را حمایت کن. خدا انبیاء و اولیاء را برای هدایت ما گذاشته است. حمایت آنها هم تضمین شده است. لذا اسم همه انبیاء و اولیاء باب الحوائج است. این یک بعد دعا است.

_ بعد سوم دعا بعد رفاقت است.ما نیاز داریم که با کسی رفاقت کنیم. معمولاً هم ما با کسی رفیق می شویم که از ما بالاتر و داناتر و مشهور تر است. در عالم کسی را پیدا می کنید که از خدا بالاتر باشد. بیایید با خدا رفیق شویم. دعا یعنی صدا زدن و خواندن. تو می خواهی که با خدا حرف بزنی دعا و نماز بخوان و اگر می خواهی خدا با تو حرف بزند قرآن بخوان. خوش به حال کسی که با خدا رفیق است. من باید خدا را باور کنم. با خدا رفیق شویم و از حرف زدن با خدا کیف کنیم.