آیت الله احدی: توصیه سلوکی آیت الله قاضی به شاگردانش در ماه رمضان

مراسم شب اول ماه مبارک رمضان در مهدیه امام حسن مجتبی(ع) با سخنرانی آیت الله احدی و مناجات خوانی حاج سعید حدادیان و مداحی حاج احمد نیکبختیان برگزار شد.
 
 
نکاتی از سخنان آیت الله احدی؛
 
*علمای قدیم ما طوری بحث  سیر برزخی را آموزش میدادند که زمانی که شاگردان از درس خارج می شدند، میتوانستند مشاهدات خود را بوسیله کد هایی برای یکدیگر بیان کنند.
 
*اگر امروز سطح گناهان و قباحت آن شکسته است بخاطر این است که جوان به مشاهدات غیبی نرسیده، الان شما چه آب را ببینید و چه نبینید هر گاه اسم اب را بشنوید می شناسید، احساس طراوت در وجودمان میکنیم، چرا چون این آب برای ما کشف الیقین است.
 
*حضرت آیت الله بهجت کرارا می فرمودند: شب های ماه مبارک رمضان آسید علی آقای قاضی مارا کنار قبر مبارک امیرالمومنین می بردند و می فرمودند دعای ابوجمزه ثمالی را در قنوت نمازتان بخوانید، حضرت آقا بهجت می فرمودند با جمعی از شاگردان ایشان مشغول بودیم فردی ناشناس در نزدیکی ما بود که بسیار گریه می کرد که تا تمام شد عبادتمان فورا رفتند.
 
*آسید علی اقا برگشتند و فرمودند: آقای بهجت آن آقا را می شناختید؟ آقای بهجت پاسخ دادند: خیر، آسیدعلی اقا فرمودند: ایشان آقا بقیه الله الاعظم بود، از آسید علی آقا پرسیدند چرا بنده نتواستم بشناسم فرمودند: هنوز در تزکیه نفس شما بجایی نرسیده اید که بتوانید خدمت آقا برسید.
 
* هرکس در شبهای مبارک ماه رمضان بخواهد صدای غیبی بشنود، می شنود، حتما این شبها را با کراماتی بشناسید.
 
*برکت مرکب است از دو عنصر، عنصر اول خیر الهی است، یعنی آن چیزی که خداپسند است، عنصر دوم این است که این خیر منشاءی برای خیرات دیگر شود، فرمودند: اگر این دو باهم بیایند مهر برکت بر شما میزنند.
 
*یکی از علما حضرت حجت را در بازار تهران در دکان کفاشی ملاقات کردند از ایشان پرسیدند آقا جان شما چطور به یک کفاش اینقدر سر میزنید مگر او چه ویزگی دارد؟ جضرت پاسخ دادند این سید احمد کفاش در عمر خودش از مکروهات نیز دوری کرد و در کنار کسی که از گناه دوری میکند راحت هستم.