بى وفايى دنيا
تاريخ : شنبه 7 تير 1393 | | نویسنده : گمنام

دنيا در قيافه زنى كبود چشم بر عيسى(ع) نمايان شد. حضرت عيسى(ع)از او پرسيد:  چند شوهر كرده اى؟
پاسخ داد: بسيار!

عيسى(ع): همه شوهرانت تو را طلاق داده اند؟
دنيا: نه ! بلكه همه آنان را كشته ام .
عيسى(ع): واى بر شوهران باقيمانده ات . اگر از سرگذشت شوهران گذشته تو پند نگيرند!

 

منبع:جام