نگاه نکردنی که پاداشش حورالعین است
تاريخ : دو شنبه 2 تير 1393 | | نویسنده : گمنام

در این باره امام صادق(عمی فرمایند: نگاه حرام تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است و چه زیاد است نگاه هایی که مایه ی حسرت و پشیمانی طولانی شده است، و همچنین ایشان می فرمایند:کسی نیست که بهره ای از زنا نداشته باشد؛ چرا که زنای چشم نگاه و زنای دهان بوسیدن و زنای دست لمس کردن نامحرم می باشد؛ خواه عمل زنا واقع شود و خواه واقع نگردد، و در جایی دیگر بیان می دارند: هر کس برای رضای خداوند از نگاه به نامحرم خودداری نماید، خدا آرامش دل و ایمانی به او اعطا خواهد نمود که طعم آن را خواهد چشید، و از این رو این امام همام فرموده اند: کسی که با زن نامحرمی برخورد نماید و چشم خود را به طرف آسمان برگرداند و یا چشم خود را ببندد، او چشم خود را باز نخواهد نمود، جز آنکه خداوند از حورالعین بهشتی به او تزویج کرده باشد.

در باب عواقب نگاه به نامحرم همچنین از رسول خدا (صنقل شده است که ایشان فرموده اند: کسی که در خانه ی همسایه خود نگاه کند و نگاه او به مردی یا مو و یا بدن زنی بیفتد، بر خدا حق است که او را همراه منافقین به دوزخ فرستد و چنین کسی از دنیا نمی رود مگر خداوند او را رسوا نماید و کسی که چشم خود را از نگاه به نامحرم پُر نماید، خداوند در قیامت چشمان او را از میخ های آتشین پُر خواهد نمود و به این حالت خواهد بود تا قیامت تمام شود و سپس او را به سوی آتش خواهند بُرد.

 

 

پی نوشت ها:
1- شیخ حرعاملی. الوسائل الشیعه، ج 14: 138.
2- شیخ صدوق. عقاب الاعمال: 45.
3- حسینی بهارانچی. آیین همسرداری و آداب زندگی در اسلام: 172- 175.