ماجرایی درباره حسن ظن
تاريخ : دو شنبه 2 تير 1393 | | نویسنده : گمنام

وبلاگ "ترنم بصیرت" نوشت:

شخصی خدمت امام صادق (ع) آمد و گفت من وارد خانه ام شدم و دیدم که سگی از اتاق خارج شد در حالی که پوزه او آغشته به ماست بود، وقتی داخل اتاق شدم دیدم ظرف ماستی گوشه اتاق قرار دارد و ماست دستخورده شده است، حال تکلیف آن ظرف ماست چه می شود؟ امام (ع) در پاسخ فرمودند. چون به چشم خود ندیده اید که سگ از آن ظرف ماست استفاده کرده باشد و یقین به این مطلب ندارید، حکم به طهارت آن ماست می شود.
 
ذکر این روایت برای برطرف کردن وسواس نیست بلکه برای متذکر شدن این نکته است که در دلمان در مورد دیگران خیال بد نکنیم و حسن ظن داشته باشیم...حسن ظن ...حسن ظن....حسن ظن ...