عملی که گرفتاری های روزقیامت رابرطرف میکند
تاريخ : دو شنبه 2 تير 1393 | | نویسنده : گمنام

راوى مى‏ گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمودند: 
كسى كه گرفتارى مؤمنى را برطرف نمايد، خداوند گرفتارى روز قيامت را براى او برطرف مى‏ نمايد و با خوشحالى از قبرش خارج مى‏ شود. كسى كه به هنگام گرسنگى به او غذا دهد، خداوند از ميوه‏ هاى بهشتى به او عطا مى ‏فرمايد. و كسى كه شربت آبى به او بدهد، خداوند از نوشابه‏ هاى سربسته بهشتى به او عطا مى ‏فرمايد. 
امام صادق(ع) فرمودند: 
كسى كه مؤمنى را خوشحال كند، خداوند در روز قيامت او را خوشحال مى‏ نمايد و به او مى‏ گويند هر چه دوست دارى از خدا بخواه. زيرا تو كسى هستى كه دوست داشتى دوستان خدا را در سراى دنيا خوشحال كنى. آنگاه هر چه بخواهد به او مى‏ خواهند و علاوه بر آنچه خواسته است خداوند آن قدر از نعمتهاى بهشتى به او عطا مى‏ نمايد كه به فكر او نرسيده است.


پی نوشت:

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص: ۳۲۱ .