عملی که برتر از بجا آوردن حج هست
تاريخ : دو شنبه 2 تير 1393 | | نویسنده : گمنام

 امام باقر عليه السّلام فرمودند:

 
همانا بيشتر دوست دارم يك حج به جا آورم تا يك بنده آزاد نمايم. و يك يك شمرد تا به ده بنده رسيد و سپس ده تا ده تا شمرد تا به هفتاد بنده رسيد (يك حج را بيش از آزاد كردن هفتاد بنده دوست دارم). و همانا بيشتر دوست دارم يك خانواده مسلمان را سرپرستى نموده، آنان را سير نموده و بپوشانم و آبرويشان را حفظ كنم، تا يك حج به جا آورم. و همين طور يك يك شمرد تا به ده حج رسيد و ده تا ده تا شمرد تا به هفتاد حج رسيد (سرپرستى يك خانواده مسلمان، سير نمودن، پوشاندن و حفظ آبروى آنان را بيش از هفتاد حج دوست دارم).
 
امام صادق عليه السّلام فرمودند: اگر كار خوبى توسط هشتاد نفر انجام شود، همگى پاداش خواهند داشت بدون اين كه از پاداش هيچ كدام چيزى كم شود. 
امام صادق عليه السّلام نقل مى‏ نمايد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمودند: صدقه در حال بى ‏نيازى (بى ‏نيازى مالى يا قلبى يا هر دو) برترين صدقه است. 
 
راوى مى ‏گويد از امام باقر عليه السّلام يا امام صادق عليه السّلام پرسيدم چه صدقه ‏اى برتر است؟ فرمودند: صدقه كم مال. آيا اين آيه را نخوانده‏ اى «و ديگران را بر خود مقدم مى ‏دارند، گرچه خود بدان محتاج باشند» 1؟ آيا متوجه شدى كه چگونه خداوند در اين آيه صدقه كم مال را برتر دانسته است. راوى مى‏ گويد شنيدم كه امام صادق عليه السّلام فرمودند: صدقه انسان با دست‏ خود مرگ بد و هفتاد نوع بلا را دور مى ‏كند و از دهان هفتاد شيطان رها مى ‏شود كه همه آنها مى‏ گويند اين كار را انجام نده.
 
امام صادق عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام نقل مى ‏نمايد كه از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم پرسيدند كدام صدقه بهتر است؟ فرمودند: صدقه به خويشاوند نسبى دشمن. 
امام صادق عليه السّلام فرمودند: كسى كه در ماه رمضان صدقه‏ اى بدهد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او برمى‏ گرداند. 
از امام صادق عليه السّلام پرسيدند صدقه را به نيازمندانى كه بر در خانه‏ ها م ‏آيند بدهيم يا به آنها ندهيم و به نزديكان خود بدهيم؟ فرمودند: بايد به نزديكان داد، زيرا اجرش بيشتر است.
راوى مى‏ گويد: امام باقر عليه السّلام در روز عرفه هيچ سائلى را رد نمى‏ كرد. 
 
امام باقر عليه السّلام فرمودند: پاداش كار خوب و بد در روز جمعه دو برابر است. 
سائلى در شب پنج‏شنبه نزد امام صادق عليه السّلام آمده و از او چيزى خواست، ولى امام عليه السّلام به او چيزى نداد.
آنگاه حضرت عليه السّلام رو به اهل مجلس كرده و فرمودند: آن قدر داشتيم كه صدقه بدهيم، ولى ثواب صدقه در روز جمعه دو برابر است.
 
 
 
پی نوشت:
1-وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ. سوره حشر (۵۹): آيه ۹.
2- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص305و306.