این فرد بوی بهشت را استشمام نمی کند
تاريخ : دو شنبه 26 خرداد 1393 | | نویسنده : گمنام

متاسفانه بر اثر آموزش های غلط رسانه ای و تاثیرات ناگوار آن ها بر رفتار و کردار مخاطبان و همچنین واردشدن برخی اموال حرام در زندگی ها ،سبک برخورد با والدین نیز متفاوت شده و حتی برخی از افراد از هرگونه توهین و ضرب و جرح پدر یا مادر سالخورده خود ابایی ندارند .حال آنکه همین عمل مممکن است زندگی اخروی آنها را در عذابی دردناک فرو ببرد

پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند:

بپرهیزید از آزدن پدر و مادر زیرا که بوی بهشت از مسافت هزار سال به مشام می رسد ولی (برخی ) آن را درک نمی کنند

آزاردهنده پدر و مادر

قطع کننده رابطه خویشاوندی

پیرمرد زناکار

 

پی نوشت:

اصول کافی ج4ص50