تاريخ : جمعه 23 خرداد 1393 | | نویسنده : گمنام
سعد بن طريف از امام محمد باقر عليه السّلام، و آن حضرت از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم روايت كرده است كه فرمود:
هر كس در يك شب ده آيه از قرآن را بخواند در شمار غافلان درنيايد؛
و اگر پنجاه آيه آن را بخواند، در گروه ذاكران به حساب آيد؛
و اگر صد آيه بخواند از زمره عابدان (يا نمازگزاران) محسوب گردد؛
و اگر دويست آيه را تلاوت كند، از گروه خداترسان باشد؛
و اگر سيصد آيه را بخواند، در رديف رستگاران قرار گيرد؛
و اگر پانصد آيه را تلاوت كند، از جمله مجتهدان محسوب مى‏ شود؛
و اگر هزار آيه بخواند، ثواب انفاق پانصد هزار مثقال طلا (قنطار) كه هر مثقالى معادل بيست و چهار قيراط و هر قيراطى- كه كوچكترين آن به اندازه كوه احد و بزرگترين آن به مقدار آنچه ما بين زمين و آسمان است- در نامه اعمال او ثبت مى‏ گردد.
 
 
پی نوشت:
پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۲۶۹ .