صوت و فیلم: رهبر انقلاب در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

صوت: رهبر انقلاب در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

دانلود

 

فیلم: رهبر انقلاب در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره)

دانلود