هرکسی که تسبیح به دست گرفت و انگشتر عقیق بزرگ به دست کرد حزب اللهی نیست.
 
نکاتی از سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان را بخوانید:
 

*آنچه به عنوان حزب در دین قابل قبول است که تبدیل به حزب الله شود. حزب الله تعریف قرآنی دارد در سوره مائده آیه 54 تا 56 که به آیات ولایت معروف است آمده؛ ای مومنین اگر مرتد شوید، منظور ارتداد از اصل دین نیست؛ منظور جریان رهبری و ولایت که در دین است، می باشد. خدا کسانی را می فرستد که اینها خدا را دوست دارند و خدا هم اینها را دوست دارد در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامتگری هم نمی ترسند.

*از پیامبر می پرسند: اینان چه کسی هستند که می آیند و جهاد می کنند و جلوی ارتداد را خواهند گرفت و از اصحاب ولایت خواهند شد؟ حضرت محمد(ص) به سلمان اشاره می کنند و می فرمایند: اینها می آیند که اهل ولایت هستند و مانع ارتداد در اصل ولایت هستند.

در آیه بعد تعریف ولی آمده است علی و اولاد علی که در زمان غیبت جایگاه خالی ولی در سمت اجتماعی را باید تعریف کرد که جایگاه خالی شأن اجتماعی امام معصوم را باید کسی پر بکند.

*ولایت چیزی است که به تصریح قرآن همه در همه جای دنیا قبول دارند اما بحث این است که ولایت چه کسی را قبول دارند؟ همه امام و ولی دارند قرآن می فرماید: یَومَ نَدعُوا کُلَّ اُناسٍ بِامامِهم». روز قیامت روزی است که هر کسی را به اسم امامشان می خوانند.

*فرق ما با خارجی ها این است که ما جریان ولایت را در خودمان شفاف و روشن توضیح می دهیم ولی آنها توضیح نمی دهند. آنها هم ولی دارند اما ولایت آنها ولایت کفر است! نکته مهم این است که ما ولایت چه کسی را قبول داریم و بر اساس ولایت چه کسی عمل می کنیم.

*کسی که تسبیح به دست گرفت و انگشتر عقیق بزرگ دست کرد حزب اللهی نیست، و من یتول الله و رسوله و الذین امنوا فان حزب الله هم الغالبون، کسی که ولایت را اخذ کرد اگر در مدار ولی حرکت کرد می شود حزب الله و این حزب الله همیشه غالب است.