دعابرای تعجیل فرج وناراحتی ووحشت شیطان
تاريخ : جمعه 16 خرداد 1393 | | نویسنده : گمنام

 "مکیال المکارم فى فوائد الدعاء للقائم" یکى از کتاب هاى ارزشمند شیعه، نوشته آیت‏ اللّه‏ سیدمحمدتقى موسوى اصفهانى(1348 ـ 1301ق) است که به قصد اداء حق حضرت بقیة‏اللّه(عج) که حقش بر گردن ما افزون‏تر از همه مردم است، احسانش بیشتر و بهتر از همه شامل حال خلق مى‏شود و نعمت ها و منت ها بر ما دارد، به رشته تحریر درآمده است.

اصل کتاب به زبان عربى است و مؤلف در مقدمه مى‏نویسد:
"چون ما نمى‏توانیم حقوق آن حضرت(ع) را ادا نماییم و شکر وجود و فیوضاتش را آن طور که شایسته است، بجا آوریم بر ما واجب است آن مقدار از اداى حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است، انجام دهیم. . . بهترین امور در زمان غیبت آن حضرت(عج)، انتظار فرج آن بزرگوار و دعا براى تعجیل فرج او و اهتمام به آنچه مایه خشنودى آن جناب و مقرب شدن در آستان اوست، مى‏باشد."
 
 
رنجش و وحشت شیطان
دعا کردن برای تعجیل فرج مایه فزع و ناراحتی شیطان لعین و دوری او از دعاکننده می شود. دلیل بر این مدعا بر دو وجه است:
اول: دلیل عقل: توضیح اینکه بدون تردید این عمل شریف عبادت ارزنده ای است که موجب کمال ایمان و تقرب به درگاه پروردگار سبحان است و پر واضح است که هر چه مومن به درگاه خداوند نزدیک تر شود شیطان از او دورتر و بیزارتر می گردد زیرا که هر چیزی که در این عالم است به سنخ و جنس خودش تمایل دارد.
باری انسان هر اندازه در مراتب عبادت و اطاعت کامل تر شود و در کسب اخلاق و صفات پسندیده بیشتر کوشد به عالم ملکوت نزدیکتر گردد و برای او حقایق بسیاری کشف شود لذا در حدیث آمده: اگر شیاطین اطراف دل های بنی آدم نمی گشتند آنها ملکوت آسمان را می نگریستند.
و همین طور از وسوسه های شیطانی و هوس های نفسانی و شهوت های حیوانی دور گشته، اینکه وقتی بنده به آن درجه والا و مرتبه اعلی نایل گشت دیگر هیچ هدفی جز خدای متعال نخواهد داشت و غیر او همه چیز را فراموش خواهد کرد گوش و چشم و زبان به طور مثال است یعنی چیزی جز خدا نخواهد پس خدا گوش او و خدا چشم او و ... خواهد بود.
هرگاه بنده به آن منزلت والا رسید آنچه بخواهد می شود و هیچ دری به او بسته نمی ماند پس معنی اینکه خدای متعال گوش و چشم و دست او می شود آن است که او می شنود آنچه ممکن است شنیده شود و می بیند آنچه را که ممکن است دیده شود و آنچه بخواهد انجام دهد. پس او می شنود و می بیند و انجام می دهد آنچه را که دیگران نمی شنوند و نمی بینند و انجام نمی دهند.
و این از صفات ربانی است که خداوند متعال به جهت دوست داشتن او به وی عطا می فرماید لذا گفته اند اگر بنده خدا را اطاعت کند همه چیز از او اطاعت می نماید.
 
منبع:شبستان