تاريخ : شنبه 10 خرداد 1393 | | نویسنده : گمنام
مراسم دعای کمیل در اولین سحر جمعه ماه شعبان در حرم حضرت سید الکریم برگزار شد : 
این مراسم طبق هفته های قبل با مناجات خوانی حاج منصور ارضی و حضور مردم شب زنده دار برپا شد
نکاتی از سخنان حاج منصور ارضی را بخوانید؛
 

* آیا یک بار شده است قبل از اینکه به جلسه دعای کمیل بیاییم نیت کنیم برای آدم شدن؟ همه آمده اند برای تماشا، ابی عبدالله در عرفه می فرماید: اقمنی بصدق العبودیة بین یدیک.

*آن کسی که برای آدم شدن آمده است همان توسلی که قبل کمیل خوانده شد برایش کافی است، توسل به چهارده معصوم خیلی بالاست. آدم به یک امامزاده متوسل می شود همه گره هایش باز می شود.

*شیخ رضا سراج معتقد بود که روضه های صبح بهتر است چون آدم ها چند ساعت می خوابند و گناه نمی کنند و روحشان لطیف تر می شود و در روضه صبح برای امام حسین بهتر گریه می کنند.

*به چهارده نفر توسل پیدا می کنیم و بعدش می گوییم یا سادَتی وَ مَوالِیَّ اِنی تَوَجَّهتُ بِکُم، دعا درست است ولی منِ خواننده دروغ می گوییم: انی تَوَجَّهتُ بِکُم.

*چشم ها آلوده شده است.

* روزه ی، روز اول شعبان بسیار باعظمت و بافضیلت است، روزه کل ماه شعبان اثر دارد ولی روز اول بسیار با اثرتر است.

*از آن عالم بزرگ پرسیدند که چطور شد به این مقام رسیدید؟ فرمود: شوخی های بی خودی را کنار گذاشتم.

*کسی که بنشیند و کارهای قبیح، انواع ستم هایی که بر دیگران کرده است بشمارد و افتخار کند، جزو شاخه ی طوبی نیست.

*ای امام حسین من برای تو گریه میکنم ،شنیدم که قتیل العبرات هستی. من گریه میکنم که شاید زخم های بدنت خوب بشود.