تساوی با عدالت یکی نیست
تاريخ : یک شنبه 4 خرداد 1393 | | نویسنده : گمنام

عکس/ تساوی با عدالت یکی نیست