آزادسازی خرمشهر
تاريخ : شنبه 3 خرداد 1393 | | نویسنده : گمنام

خرمشهر که پس از 35 روز مقاومت، در تاریخ 4 آبان ماه 1359 اشغال شده بود پس از 575 روز در ساعت 11 صبح روز سوم خرداد سال 1361 در جریان عملیات بیت المقدس آزاد شد.