چکیده ای از سخنان حجت الاسلام جعفری در هیئت عشاق العباس تهران
تاريخ : دو شنبه 8 ارديبهشت 1393 | | نویسنده : گمنام
 
چکیده ای از سخنرانی حجت الاسلام جعفری را بخوانید:
 
*بند بند زیارت جامعه کبیره قابل تامل و تدبر است و ایمانمان را نسبت بخدا و پیغمبر و ائمه معصومین مستحکم می کند.
 
*خداوند متعال در قرآن آیات متعدد و فراوانی را دارد که خدا دارای اسمی الحسنی است

*در بیان مسائل شرعی باید اول ارشاد کنیم و حکمت باید و نباید ها گفته شود

*مردم را باید با موعظه حسنه دعوت به خدا کرد.
 
*خداوند  در سوره ی حجرات می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید از ظن و گمان بد دوری کنید چون این ظن و گمان بد باعث می شود حتی تا یکسال در حالت ظن و گمان باشید و تمام این دوران برایتان گناه نوشته می شود .

* گناه نعمت را تغییر می دهد بعد می گویند نمی دانم چیکار کردم که زندگی ام به این روز افتاده است . دلیل اش هم این است که شما نسبت به برادر یا خواهر مومن خودت ظن و گمان بد داشتید.
 
*خداوند در قرآن می فرماید: شما هیچ حقی ندارید نسبت به زندگی همدیگر تجسس کنید.