گناهان یک شهید
تاريخ : چهار شنبه 21 اسفند 1392 | | نویسنده : گمنام

در جریان تفحص پیکر شهدا در بخشی از دفتر چه خاطرات یک شهید 16 ساله گناهان هر روز وی نوشته شده بود؛ گناهان او در یک روز عبارت بودند از: سجده نماز ظهر طولانی نبود، زیاد خندیدم، هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد.