نمازت را اول وقت بخوان!
تاريخ : سه شنبه 6 اسفند 1392 | | نویسنده : گمنام
 جوانی نزد شیخ حسنعلی اصفهانی معروف به نخودکی آمد و گفت: سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم!


قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم، قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد و قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
 

 

شیخ نخودکی در پاسخ جوان گفت:

برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.

برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان

و برای قفل سوم هم نمازت را اول وقت بخوان!

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟

شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت، «شاه کلید» است.