تاريخ : سه شنبه 8 بهمن 1392 | | نویسنده : گمنام

تصویر ملاقات حضرت آیت الله مکارم شیرازی از حضرت آیت الله انصاری شیرازی

بوسه آیت‌ الله بر دست آیت الله