خداوند چه زمانی غیرت می‌ورزد؟
تاريخ : یک شنبه 6 بهمن 1392 | | نویسنده : گمنام
 در مراجعه به احادیث و روایات می‌بینیم که خداوند متعال غیور است و هتک حرمت مومنین را تحمل نمی‌کند و اگر کسی بی حیایی را از حد بگذراند، خداوند غیور هم او را بی آبرو می‌کند1". 
 
پیامبر خدا(ص) درباره این که خداوند چه هنگامی غیرت می‌ورزد، فرمودند: "براستی که خداوند غیرت می‏‌ورزد و مؤمن (نیز) غیرت می‏‌ورزد. غیرت ورزیدن خداوند در جایی است که مؤمن آنچه را خدا بر او حرام کرده، انجام دهد2". 
 
امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: "خداوند تبارک و تعالی غیور است و هر غیرتمندی را دوست می‏‌دارد و از غیرتمندی اوست که زشت کاری‌های نهان و پیدا را حرام فرموده‏ است3". 
 
همچنین پیامبر خدا(ص) در حدیثی درباره غیرتی که خداوند دوست دارند، چنین می‌فرمایند: "غیرتی هست که خدا دوست دارد و غیرتی هست که دوست ندارد. غیرتی که آن را دوست دارد غیرت ورزی در تهمت و بدگمانی است و غیرتی که دوست ندارد، غیرت نشان دادن در جایی است که بدگمانی و تهمت در بین نباشد4". 
 
منابع احادیث: 
 
1- امام خمینی(ره): کتاب چهل حدیث / حدیث19 
 
2- کنز العمّال: 7072 منتخب میزان الحکمة: 438 
 
3- الکافی: 5 / 535 / 1 منتخب میزان الحکمة: 438 
 
4- کنز العمّال: 7067 منتخب میزان الحکمة: 438