چگونه ترک گناه کنم؟
تاريخ : جمعه 13 دی 1392 | | نویسنده : گمنام

 به طور کلی برای ترک گناه توجه به امور زیر مفید است:

1- توجه به اینکه خداوند حکیم که بیشتر از هر کس به نیاز های بشر آگاه است، بهترین برنامه را برای سعادت انسان در اختیار او قرار داده و این برنامه تنها راه رسیدن به کمال و خوشبختی و آرامش هم در این دنیا و هم در زندگی اخروی است.

2- توجه به ناظر بودن خدا همیشه و در همه حال بر اعمال و نیات ما « هو اقرب الیكم من حبل الورید ؛ او از رگ گردن به شما نزدیكتر است»، « ألم یعلم بان الله یری، آیا ‹گنهكار› نمیداند كه خدا میبیند»، « أیحسب ان لم یره احد، آیا میپندارد کسی او را نمیبیند». توجه به اینكه هر لحظه، حتی در همان لحظه گناه ممكن است مرگ فرا رسد و در آن حال خدا را ملاقات كند.

3- تلاوت روزانه ی آیات و روایات بیم دهنده از آثار گناه و سختی های برزخ و روز قیامت، و تدبر در آن.

4- مطالعه كتب مربوط به قبر و قیامت و انذار دهنده در این زمینه؛

-معاد*/شهید دستغیب 

-سرای دیگر* /شهید دستغیب 

- منازل الاخرة ( داستانهایی از سفر آخرت */محدث قمی (حاج شیخ عباس قمی)

- بازگشت به خدا/ على اكبر ناصرى

5- دعا . از خدا بخواهید شما را در طاعت و بندگی خودش یاری کند.

6- انس با مسجد و مجالس مذهبی و دوستان خوب. شرکت در مراسم نماز جماعت و دعا به طور مداوم و نیز استفاده از برنامه های معارفی که تأثیر به سزایی در رفع غفلت دارد.

7- اجتناب و دوری از زمینه های گناه و فراهم کردن شرایط اجتناب از گناه، مانند ازدواج برای کسی که به گناهان مربوط به غریزه جنسی گرفتار است.

8- توجه به آثار منفی گناه که هم زندگی دنیوی ما را خراب می کند و هم در آخرت موجب عذاب می شود. و توجه به این امر که سعادت انسان فقط در پرتو تقوا تأمین می شود.

و در پایان اگر در هر حال باز هم لغزشی حاصل شد از توبه و بازگشت هرگز ناامید نشوید چون این هم یکی از نقشه های شیطان است که انسان را از توبه ناامید کند. یکی از دامهای شیطان این است که بندۀ گنهکار را از رحمت خدا ناامید کند؛ لذا یأس از دام های شیطان و خود گناهی بزرگ است.

 

منبع:تبیان