امام حسین(ع)-مناجات-حماسه 9دی
تاريخ : دو شنبه 9 دی 1392 | | نویسنده : گمنام

 

باطن روضه گرفتن به تو هشیاری بود

گریه و سینه زنی علت بیداری بود

هر کجا نام تو باشد درِ رحمت باز است

"نه دی" حاصل ده روز عزاداری بود

 محمدکاظمی نیا