اختیارات انسان به روایت آیت الله جوادی آملی
تاريخ : سه شنبه 5 آذر 1392 | | نویسنده : گمنام

 به نقل از تسنیم، آیت الله عبدالله جوادی آملی که در درس تفسیر قرآن خود و در مسجد اعظم قم سخن می‌گفت، با اشاره به دریای نامتناهی علم الهی، اظهار کرد: اگر چه هر انسانی اختیار دارد تا راه زندگی‌اش را انتخاب کند اما خداوند نیز به علت علم بی کرانش، بر عاقبت کار هر بنده ای، آگاه است.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: انسان مختار است و حسن اختیار یا سوء اختیار در دست خود اوست و می‌تواند انتخاب کند، راه سعادت یا شقاوت خویش را برگزیند و به قرب الهی برسد یا به قعر جهنم برود، اما انسان در عین مختار بودن، در نظام الهی مشخص است که چه می‌کند و خداوند بر همه امور بندگانش آگاه است.

استاد عالی حوزه علمیه قم افزود: خداوند بر همه چیز بندگانش آگاه است و در موعد مقرر، فرشتگان را برای قبض روح به سراغ ایشان می‌فرستد اما این امر در اختیار و اعمال انسان اختلالی ایجاد نمی‌کند زیرا خداوند به این امور علم دارد، و نتیجه همه چیز را می‌داند زیرا انسان به طور کامل در حیطه علم ذات اقدس الله است.

مبلغ عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: یکی از مبانی توحید همین علم بی پایان بوده که خداوند به همه چیز دارد و اشراف وی کامل است.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: انسان مختار است و خالق هستی، انسان را به صورت موجودی پاک آفریده اما این انسان‌های پاک، به اختیار خود، یکی به قاتل امام علی (ع) تبدیل و دیگری یار آن حضرت می‌شود و ممکن است این دو برادر هم باشند.