حجت الاسلام قاسمیان: کاری نکنید که پدر و مادرتان را لعنت کنند
نکته هایی از صحبت های حجت الاسلام قاسمیان در شب چهارم محرم :
 
*آدم جوری زندگی نکند که مردم بگویند لعنت بر پدر و مادرش، این از حقوق پدر مادر است که کاری نکند انسان که مردم لعنتشان کنند، آدم باید جوری باشد که مردم بگویند رحمت بر پدر و مادرش.
 
*باید به پدر و مادر احترام گذاشت و آنها را تکریم کرد، حتی در صورت شرک آنها.
 
*معلم کسی است که به شما مطالبی را آموخته است. بعضی ها همینطور به اساتیدشان ناسزا می گویند. معلم هم مانند پدر و مادر احترامش واجب است، این استاد توست. این احترام ها باید بازسازی شود.
 
*رهبر معظم انقلاب به واسطه همین احترام و اکرامی که به پدر و مادرشان کردند از نقطه عطفشان یاد می کنند و می گویند هر چه دارند از همان احترام و اکرام والدینشان است. می گویند ایشان قم بودند و مشغول به تحصیل و پدر ایشان حاج سیدجواد آقا چشمشان مشکل پیدا می کند و حضرت آقا برای نگهداری و کمک به مشهد می روند و همانجا درس را ادامه می دهند.
 
*کسی خدمت پیامبر اکرم(ص) بود و همیشه مادرش را روی شانه هایش این طرف و آن طرف می برد و تیمار می کرد، خدمت وجود نازنین پیامبر اکرم(ص) رسید و گفت: آیا من وظیفه ای که نسبت به پدر و مادرم دارم را انجام داده ام؟ پیامبر اکرم فرمودند: تو حتی اندازه یک قطره شیری که از مادرت مکیده ای و او به خاطر تو این شب را بیدار مانده کاری انجام نداده ای.
 
شما اگر آیات انفاق قرآن را ببینید، منظورش از انفاق، انفاق به نظام اسلامی است.نه این که یک حلب روغن بدهی، و فکر کنی چقدر کمک کردی به نظام اسلامی.