مردم بندگان دنیا هستند و دین لقلقه زبانشان
تاريخ : پنج شنبه 16 آبان 1392 | | نویسنده : گمنام

 امام حسین علیه السلام:

«الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت معائشهم فاذا محصول بالبلاء قل الدیانون؛ مردم بندگان دنیا هستند و دین لقلقه زبانشان؛ حمایت و پشتیبانی از دین تا آنجاست که زندگی شان در رفاه است پس هرگاه بلاء و سختی حادث شود دینداران کم می شوند.»