مواظب باشيم...
تاريخ : پنج شنبه 16 آبان 1392 | | نویسنده : گمنام

 

 مواظب ( تقوا ) هایمان باشیم

چون خیلی زود با یک ( تق وا ) می رود