رنگ قلبــــــــــــــــــــ شیعه
تاريخ : چهار شنبه 15 آبان 1392 | | نویسنده : گمنام

 سلام بر حسین

 
و سلام بر محرم، ماه بعثت خون
 
دیروز که داشتند بیرق عزا به تن حرمت می کردند رنگ قلب مرا نیز عوض می کردند.
 
آری!
 
رنگ قلب همه شیعیان با بیرق حرم تو تغییر می کند. ما شیعیان تو همه، همه با نامت زندگی می کنیم و نفس می کشیم.
 
گویی هر دم و بازدم نام تو را صدا می زنیم.
 
و بلند بلند می گوییم
 
حسین حسین ...
 
هیئت را دوست داریم
 
 چون نام تو را در آن می برند، همین
 
رنگ مشکی تو ...
 
رنگ مشکی تو دل ما را شاد می کند
 
غم تو برای من بزرگ ترین غم است
 
اصلا هزار سال است که تو
 
که تو
 
می کشی مرا حسین ...
 
اما
 
اما نمی دانم چرا پس از هر هیئت
 
دوباره متولد می شوم