سه گناه که مجازات آن در همین دنیاست!
تاريخ : شنبه 20 مهر 1392 | | نویسنده : گمنام

اگرچه خداوند برخی از معاصی را مورد عفو قرار داده و مجازات برخی از آنها را به قیامت موکول می فرماید اما برخی اعمال ،موجب غضب او می شود به طوری که در همین دنیا فرد خطاکار را مجازات می کند .

سفارش اکید خداوند به احسان نمودن والدین نشان می دهد که او توجه ویژه ای به والدین دارد و خشنودی والدین از فرزندان خشنودی او را درپی دارد و از سویی چنانچه رفتار فرزندان با والدین موجب خشم آنها شود خداوند نیز نظر رحمت خود را از آن فرزندان بر می دارد.
پیامبر اعظم صلی الله علیه واله و سلم در حدیثی به سه گناه اشاره می فرماید که خداوند عامل آن را در همین دنیا مجازات می کند که یکی از آنها نافرمانی والدین می باشد .
ایشان می فرمایند:
سه گناه است که در کیفر آنها شتاب می شود و برای آخرت به تاخیر نمی افتد
1- نافرمانی پدر و مادر
2- ستم نمودن بر مردم 
3- و ناسپاسی در برابر احسان(به عبارتی در برابر نیکی دیگران ،به آنان بدی کند)
(امالی المفید ص 237)