شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن!
تاريخ : شنبه 20 مهر 1392 | | نویسنده : گمنام
"ناجی" قصیده ای در مدح علی (علیه السلام) سرود . شبی در عالم خواب خدمت حضرت شرفیاب شد . حضرت فرمود : قصیده ای که دربارۀ من سروده ای بخوان . شاعر ، با شوق هرچه تمام، اشعار خود را یک یک خواند و در پایان، نام خود را در شعر گنجاند و گفت
ناجی؛ اگر معاملۀ محشر با علی ست
از من شنو هرچه توانی گناه کن

 
حضرت امیر فرمودند : همه را خوب گفته ای؛ ولی آخرش را این چنین اصلاح کن :

ناجی اگر معاملۀ محشر با علی ست 
شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن !
 
وارث