تاريخ : شنبه 20 مهر 1392 | | نویسنده : گمنام

  يکي دو هفته قبل کنگره‌اي از سوي يکي از ارگان‌ها برگزار شد که ميهمانان آن خانم‌هاي مسلمان از کشورهاي مختلف بودند. در اين ميان تنها چهار نفر شيعه بودند. 

در بين اين شيعيان خانم حوّاء از کشور گينه هم به چشم مي‌خورد. ايشان مدتي در شهر مقدس قم دروس حوزوي خوانده و اکنون نيز مدير حوزه علميه خواهران در کشور گينه است.

او تعريف مي‌کرد که وقتي چند سال قبل به ديدار رهبر معظم انقلاب رفته بودند در بين آن شلوغي و ازدحام جمعيت توجهش به جوراب حضرت آقا جلب مي‌شود که ظاهراً گوشه آن وصله‌اي داشته يا دوخته شده بود.

مي‌گويد تا آن زمان هميشه عادت داشتم لباس و جوراب‌هايم را به محض کوچکترين پارگي جزئي دور مي‌انداختم ولي بعد از آن ديدار با خودم گفتم مگر تو از آقا بالاتري!؟ 

وقتي امام و مقتدايت جورابش را وصله مي‌کند تو هم بايد اينجور باشي. مي‌گفت از آن روز ديگر لباس‌هايم را در صورت نياز مي‌دوزم و وصله مي‌کنم و بلافاصله دور نمي‌اندازم. انصافاً عشق و ارادت اين شيعيان به رهبر انقلاب ديدني و مثال زدني است.

یالثارات الحسین