مسلمان شدن بانوي آلماني به سبب روابط محبت آميز و اسلامي يک خانواده مسلمان

يک بانوي آلماني پس از آشنايي با يک خانواده مسلمان اردني و فراگيري معارف اسلامي،مسلمان شد.اين بانوي نو مسلمان، مهم‌ترين دليل تغيير دين خود را روابط محبت آميز و اسلامي خانوده‏اي ذکر کرد.

به گزارش رحماء، اين بانوي آلماني با پوشش متين و با وقار اسلامي در مسجد حاضر شد و پس از ذکر شهادتين و يادگيري سوره حمد به نماز ايستاد.

روزنامه اردني الدستور در اين باره نوشت: اسلام آوردن اين بانوي 47 ساله در مسجد بلال واقع در شمال اردن انجام گرفت و هنگامي که نمازگزاران شهادتين او را شنيدند صدايشان به تکبير بلند شد.

اين بانوي نومسلمان، مهم‌ترين دليل تغيير دين خود را روابط محبت آميز و اسلامي خانوده‏اي ذکر کرد که طي اين مدت با آن‌ها آشنا شده بود و گفت: مهمان نوازي و رفتار پسنديده اين خانواده موجب شد که به اسلام علاقه‏مند شوم و درباره اين دين آسماني مطالعه کنم.