حجت‌الاسلام علي بهجت، پسر بزرگوار حضرت آيت ا... بهجت نقل مي‌کند: يک عکسي از ايشان (آيت ا... بهجت) چاپ کرده بودند و زيرش القاب داشت. عکس را داخل پوشه‌اي گذاشته بودم و فقط اين نوشته پيدا بود. يک روز آمدم ديدم اين نوشته زير عکس پاره شده است! عکس را در آوردم، ديدم اين کار بچه‌ها نبوده است؛ چون تمام القاب عارف و سالک و فقيه و شيخ الفقهاء و المجتهدين همه را پاره کرده بود، فقط محمد تقي بهجتش را گذاشته بود.