در توبه تاخیر نکنید
تاريخ : شنبه 20 مهر 1392 | | نویسنده : گمنام

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مومن تصمیم می گیرد عمل نیکی انجام دهد. اگر انجام ندهد خدا او را به همین تصمیم و نیت که داشت یک حسنه می دهد ، اگر انجام دهد ده برابر در نامه عملش نوشته می شود


پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مومن تصمیم می گیرد عمل نیکی انجام دهد. اگر انجام ندهد خدا او را به همین تصمیم و نیت که داشت یک حسنه می دهد ، اگر انجام دهد ده برابر در نامه عملش نوشته می شود و چنانچه شخصی تصمیم گناهی می گیرد چنانچه آن عمل از او سر نزد به واسطه تصمیم و نیتش چیزی برایش ثبت نمی شود اگر نیت را به مرحله عمل رساند و کار زشت را انجام دهد، باز هفت ساعت او را مهلت می دهند.

فرشته ای که در طرف راست و متصدی کارهای نیک است به آن یک که در طرف چپ قرار دارد و مامور ثبت اعمال زشت است می گوید: ثبت نکن شاید کار نیکی انجام دهد که این عمل زشت را برطرف نماید؛ زیرا خداوند می فرماید: کارهای نیک گناهان را می زداید یا ممکن است استغفار کند.

اگر در این هفت ساعت بگوید: استغفر الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذوالجلال و الاکرام در نامه عملش ثبت نمی شود، هرگاه هفت ساعت گذشت نه کار نیک انجام داد و نه استغفار کرد، همان فرشته متصدی گناه می گوید: این گناه را در نامه عمل این بدبخت محروم بنویس.

 

پی نوشت: 

پند تاریخ 4  به نقل از وسایل الشیعه