نخستین کسی که وارد آتش می‌شود کیست؟
تاريخ : جمعه 19 مهر 1392 | | نویسنده : گمنام

رسول خدا(ص) می فرماید: زنی که شوهرش را بیازارد، تا او را یاری و از خود راضی نکند خدا هیچ یک از کارهای نیکش را نخواهد پذیرفت گرچه آن زن همه روزگارش را روزه بگیرد و به عبادت بپردازد و بردگانی را آزاد سازد و اموالش را در راه خدا ببخشد و این زن {تا چنین باشد} نخستین کسی است که وارد آتش خواهد شد.
همانند این کیفر برای شوهر هم هست، چنانکه همسرش را از روی ستم بیازارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران