پاداش زيارت امام رضا(ع) از لسان مبارک فرزندشان جوادالائمه (ع)

شيخ صدوق، از عبدالعظيم حسني، از ابوجعفر محمد بن علي الرضا (امام جواد) (ع) روايت كرده كه فرمودند: من براي آن كس كه پدرم (ع) را در طوس زيارت كند در حالي كه حق او را بشناسد از سوي خداوند متعال بهشت را ضمانت مي‌كنم.