دلت پاك باشد، مصيبت اين روزهاي جامعه ماست
تاريخ : سه شنبه 5 شهريور 1392 | | نویسنده : گمنام
* حضرت عبدالعظيم حسني، در سن 79 سالگي بطور گمنام در شهر ري از دنيا رفت. وي به دليل شرايط آن زمان و لزوم زندگي غير آشكار چنان ناشناخته و مخفي زندگي مي كرد كه هنگام غسل دادن بدنش در جيب لباسش كاغذي پيدا كردند كه روي آن نوشته شده بود "من عبدالعظيم حسني هستم" و آن موقع مردم در جريان از دنيا رفتن ايشان قرار گرفتند.

 
* حمزه بن عبدالمطلب شخصيتي بود كه پيامبر اسلام(ص) در مورد ايشان فرمود "روز قيامت عمويم حمزه به عنوان سيدالشهدا خوانده مي شود." وي دو سال از پيامبر بزرگتر و داراي 2 فرزند پسر و 4 فرزند دختر بود كه همگي در دوران عمر خود اين بزرگوار از دنيا رفتند و همسر ايشان نيز بعد از مدتي وفات پيدا كرد. حمزه سيدالشهدا(س) تا آخر عمر تنها زندگي كرد و در سن 59 سالگي در جنگ احد شهيد شد.

* بزرگترين صفتي كه از اين شخصيت والا مقام مي توان در كتاب هايي چون "اعيان الشيعه" و ديگر كتب معتبر نام برد غيرت ديني است. غيرت ديني يعني بروز قاطعيت در جهت اظهار حق بر مبناي دين و دريافت هاي ديني و اين ويژگي در حضرت حمزه نمايان بود.

** دلت پاك باشد، مصيبت اين روزهاي جامعه ماست

* خيلي از آحاد مردم متدين هستند اما غيرت ديني ندارند. يك مصيبتي كه امروز گريبان جامعه ما را گرفته است اين است كه تا به فرد در مورد كارش ايرادي مي گيري، مي گويد دلت(قلبت) پاك باشد! به جوان مي گويي وضع نمازت چطور است، مي خواني يا نه مي گويد قلبت پاك باشد. پاسخ آن دختر جواني كه حجابش را نيز حفظ نمي كند هم بعضا همين است. امكان ندارد كسي قلب پاك داشته باشد و در ظاهر خلاف آن عمل كند. قلب پاك بايد مظهر پاكي در جامعه باشد نه اينكه با حركات و رفتارش در بين مردم زلزله ايجاد كند. اسلام مي گويد هم باطن پاك و هم ظاهر پاك.

* غيرت ديني يعني، يقين داشته باشيم كه دين ما را نجات مي دهد و تنها راه خوشبختي و سعادت است. اگر در جامعه ديني، غيرت ديني از بين برود تمام ارزش هاي اسلام لگدمال شده واقعه كربلا تكرار مي شود. اگر غيرت ديني از بين برود، صداي اذان از بين مي رود، حجاب به سخره گرفته مي شود و افراد ديندار مورد تمسخر واقع مي شوند.

** حمزه سيدالشهدا، پيش مرگ اميرالمومنين(ع) شد

* بنده سخني در مورد حضرت حمزه و اميرالمومنين(ع) دارم كه تا به حال هيچ جا بيان نشده و آن هم اينكه حضرت حمزه پيش مرگ اميرالمومنين علي(ع) شد. دليل اين مدعي من هم اين است كه وحشي(لعنت الله عليه) از طرف مولاي خود براي ضربه زدن به سه تن مامور شده بود، حضرت رسول(ص)، اميرالمومنين(ع) و حضرت حمزه عموي پيامبر. دسترسي به پيامبر و حضرت امير در آن جنگ براي ضربه كاري وارد كردن به آن ها سخت بود و وحشي گزينه آخر يعني حضرت حمزه سيدالشهدا(س) را انتخاب كرد. حمزه مظهر خط حق بوده و شهيد اين راه شد.