واكاوي حمايتهاي مكرر امام خامنه اي از جوانان انقلابي
تاريخ : یک شنبه 24 ارديبهشت 1391 | | نویسنده : گمنام
از زمانيكه امام راحل عظيم الشأن(ره) نهاد انقلابي و نوپاي «بسيج»،«جهاد سازندگي»،«كميته انقلاب»و... را براي پيش برندگي حركت انقلاب اسلامي در ميان اقشار مختلف بويژه جوانان تأسيس نموده تا هنگاميكه اين نهادهاي مردمي و عمومي مورد بغض و كينه ضد انقلاب واقع شد زمان زيادي نگذشت اما پيوستگي عميق ميان جوانان بسيجي و رهبري باعث شد تا اغلب كينه توزي ها عليه جوانان اين نهادهاي انقلابي به ضد خود تبديل شود.

اين از آن رو بود كه تفكرات بسيجي براي انقلاب و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در تمامي سطوح پاي در ميدان نهاده بود و خط گذاري هاي رهبري براي حركت انقلابي در اين قشر از اقشار جامعه، بدون اندك كوتاهي و تسامحي به پيش مي رفت. اگر سياست مداران يا حزب سالاران، صاحبان قدرت و ثروت يا مسئولين مسامحه كار و گرفتار چرب و شيرين دنيا به دليل همين تعلّقات از پي گيري آرمان هاي رهبري و انقلاب اسلامي شانه خالي مي كردند اما اين جوانان انقلابي، مؤمن، بسيجي و غيور جامعه و فرزندان رهبري معظم انقلاب اسلامي بودند كه بدون دلبستگي هاي مادي، تنها براي اجراي ارزش هاي انقلاب در جامعه با صاحبان زر و زور درگير شده و البته انقلاب را به پيش برده اند.

اتفاقاً هر زمان هم كه فرمان حركت، جهاد، مبارزه، بصيرت و خط شكني از سوي مقتداي جامعه صادر شده همين اكثريت مؤمن و حزب اللهي بلافاصله پاي در ميدان نهاده و بي محابا با مظاهر ضدانقلابي،جهادگونه به مبارزه پرداخته اند. گرچه در اين بين اتهامات واهي تندروي، بي منطقي، بي عقلي و در نظر نگرفتن مصالح را از سياسيون چشيده اند اما وظيفه مداري آنان در جهاد علمي، عملي، سياسي، ارزشي و اعتقادي باعث شده تا انقلاب گام هاي بلندي در مسير اهداف خود بردارد.

هرگاه هم كه همين جوانان انقلابي فرمان ايست، صبر، متانت و آرامش در عين اقتدار را دريافت نمودند؛ صبورانه، مظلومانه و در عين صلابت و اقتدار اتهاماتي نظير عقب گرد، ترسو بودن، جرأت نداشتن و... را تحمل نمودند.

اما واقعيت آنست كه عمده تمركز جوانان انقلابي و تنظيم پيچ سرعت آنان در مواجهه با مسائل مختلف سياسي، موازين و براهين رهبري معظم انقلاب اسلامي بوده و اين اتفاقاً نقطه اي است كه دشمن و دوستان ناآگاه و دنياپرست به شدت از آن نگرانند.

اتفاقاً آنگاه كه رهبري از نامردي هاي جريانات سياسي، مسئولين و يا صاحبان ثروت و قدرت اظهار گلايه و انتقاد نمودند بارها برخي نهادها يا جريانات سياسي و احزاب و وابستگان به كانون هاي قدرت و ثورت با ارائه آدرس غلط به جامعه، روي سخن رهبري و انتقاد معظم له را به سوي جوانان انقلابي و مؤمن و غيور هدايت كرده و در رسانه هاي وابسته با هدف تبرئه خود و ادامه فتنه گري ها و مسامحه كاري ها در برابر فرامين رهبري به ايراد اتهامات ناروا، شماتت و سخت گيري هاي عجيب و غريب و سوء استفاده از ابزار قانون عليه فرزندان انقلابي رهبري همت گمارده و هزينه هاي مضاعف براي جامعه پديد آورده اند.

نكته آنجاست كه اين رفتارها عمدتاً با اهداف و اغراض سياسي و نيز براي اهداف دست نيافتني خسته كردن، از پا انداختن و نااميدسازي انقلابيون از ادامه راه انقلابي گري صورت گرفته تا در پس آن ، هيچ مزاحمي براي ثروت اندوزي و سوءاستفاده صاحبان قدرت از مسندهاي مهم نظام يافت نشود.

اين در حالي است كه شالوده حركت جوانان انقلابي در جامعه نه مديون و وابسته به اين جريانات سياسي و يا برخي نهادهاي سوءاستفاده كننده از قانون بوده، نه انقلابيون ترسي از شماتت ها و اعمال ناشايست آنان داشته، نه وظيفه را به مصالح ساختگي آنان واگذار كرده و نه اساساً از ايشان سرمشق گرفته است.

اگر وظيفه جوانان انقلابي و فرزندان غيور رهبري براساس بيانات و رهنمودهاي رهبري، تبيين منطقي و روشنگري هاي به موقع رفتارها و نقد كاستي ها و نابساماني هاي عملكرد مسئولين، صاحبان قدرت - ثروت و مفاسد مترتب برآن شكل گرفته، اين وظيفه هيچگاه با توجيهاتي نظير ضرورت سكوت! به خاطر عدم غيبت و يا حتي بهانه هايي نظير ضرورت رعايت تقوا برزمين گذارده نخواهد شد. چرا كه براساس خط مشي هاي اسلامي و منطقي و عقلي اساساً رعايت تقوا آن زماني محقق خواهد شد كه مفاسد به صورت كاملاً منطقي و به دور از توهين و جنجال اما به صورت صريح و شفاف تبيين شده و اجازه دست اندازي بيشتر به صاحبان و مرتكبان مفاسد داده نشود. چنانچه براساس ادله فقهي نظير عموم آيه «ان الله يامركم ان تودّوا الامانات الي اهلها» و نيز براهين عقلي و شرعي فرمان پذيري جامعه ولايي از ولايت امر، فرض غيبت در روشنگري هاي جوانان انقلابي، موضوعاً با مفروضات تحميلي جريانات سياسي متباين است.

كسب مدال افتخار جوانان انقلابي و مؤمن و غيور جامعه از رهبري معظم انقلاب اسلامي - دام ظله- در بيانات اخير ايشان به مناسبت اولين روز سال ۹۱ در صحن مطهر رضوي نقطه عطف ديگري بر رضايت معظم له از فرزندان خود و نابخردي برخي جريانات سياسي در مقابله با اين فرهيختگان و نخبگان جامعه و مايه مباهات انقلابيون، و منجربه تقويت روحيه و ادامه حركت و حيات انقلابي در جامعه است.

اگر حضرت امام خامنه اي –مدظله- در سفر تاريخي خود به قم و در ميان طلاب اين شهر خطاب به جوانان پرشور و انقلابي حوزه ضمن توصيه به رعايت رفتار بر مبناي قانون و پرهيز از رفتاري كه متّصف به تهمت افراطي گري شود فرمودند: «عزيزان من! آينده مال شماهاست، اميد آينده كشور شماها هستند؛ بايد خيلي مراقبت كنيد. درست است كه جوان طلبه انقلابي اهل عمل است، اهل فعاليت است، اهل تسويف و امروز به فردا انداختن كار نيست، اما بايد مراقب باشد... جوانهاي انقلابي بدانند همان طور كه كناره گيري و سكوت و بي تفاوتي ضربه مي زند، زياده روي هم ضربه مي زند؛ مراقب باشيد زياده روي نشود.... انقلابي بايد بصير باشد. بايد بينا باشد، بايد پيچيدگي هاي شرايط زمانه را درك كند... بايد دقيق باشيد، بايد شور انقلابي را حفظ كنيد. بايد با مشكلات هم بسازيد. بايد از طعن و دق ديگران هم رويگردان نشويد اما بايد خامي هم نكنيد. مراقب باشيد. مأيوس نشويد. در صحنه بمانيد اما دقت كنيد و مواظب باشيد. رفتار بعضي از كسانيكه به نظر شما جاي اعتراض دارد شما را عصباني نكند. شما را از كوره در نبرد. رفتار منطقي و عقلاني يك چيز لازمي است. البته اين را هم به همه توصيه كنيم كه نيروهاي انقلابي را متهم به افراطي گري نكنند؛ بعضي هم اينجوري دوست مي دارند. عنصر انقلابي، جوان انقلابي، طلبه انقلابي، فاضل انقلابي، مدرس انقلابي در هر سطحي از سطوح را متهم كنند به افراطي گري.

نه اين هم انحرافي است كه به دست دشمن انجام مي گيرد»، هم ايشان در سخنراني اخير در صحن رضوي ضمن توصيه به همگان نسبت به رعايت قانون و پرهيز از اختلاف افكني در جامعه، دست به يقه شدن مسئولان در برابر چشم مردم و دشمني با يكديگر فرمودند: «اين رسانه هاي الكترونيكي و اينترنتي متأسفانه موجب شده است كه افراد بي محابا عليه يكديگر حرف بزنند، بد بگويند. بايد از طرف مسئولين كشور براي اين هم يك جوري تدبير بشود. حالا اين حرف من بهانه اي نشود براي اينكه يك عده اي بروند جوانهاي انقلابي را به عنوان جوانهاي تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه جوانهاي غيور كشور را، جوانهاي مؤمن انقلابي كشور را فرزندان خودم ميدانم و پشت سر آنها قرار مي گيريم؛ من از جوانان انقلابي و مؤمن و غيور حمايت مي كنم؛ منتها همه را توصيه مي كنم به اين كه در رفتار خود، با اخلاق اسلامي رفتار كنند؛ قانون را مراعات كنند».

بي شك اما اينك جوانان انقلابي با تجديد بيعت با مقتداي فرزانه و حكيم انقلاب اسلامي، اعلام مي دارند كه با حركت قانون مدارانه و البته همراه با روشنگري و تبيين براساس وظيفه مداري از مدال پرافتخار سربازي براي رهبري معظم انقلاب اسلامي مدظله، تا پاي جان حراست نموده و از اين پس نيز رفتار خود را بر مبناي خط مشي ترسيمي رهبري به پيش برند

سعيد ذاكري


 برچسب‌ها: حمایت , جوانان, انقلابی, امام خامنه ای,