همین که کار را درست انجام داده‌ای، به نتیجه رسیده‌ای!
تاريخ : چهار شنبه 9 مرداد 1392 | | نویسنده : گمنام

 استاد آقاتهرانی میفرمایند: امام صادق - علیه السلام - فرمودند که حقیقت بندگی سه چیز است: اول اینکه بدانی تمام چیزهایی که داری برای خداست؛ یعنی اینکه تو هیچ مالکیتی بر خودت و بر بدن خودت نداری و اینکه دم از آزادی می زنیم این آزادی محدود است. دوم اینکه این مال را جایی خرج کنیم که خدا میخواهد؛ یعنی اینکه اگر خدا چیزی به تو داده تو حق نداری این را در راه غیر خدا خرج کنی.
وی در ادامه گفت: یکی از نشانه های نفاق این است که تو به کار شهرت پیدا کنی که نکردی.


این استاد اخلاق اضافه کرد: کار سوم این است که بنده در کار خودش تدبیر کند. یعنی من موفقم به برنامه ریزی در کار و خوب انجام دادن کار، حال نتیجه هر چی شد به من و تو ربطی ندارد.مهم این نیست که به نتیجه برسیم همین که کار را درست انجام دادی به نتیجه رسیدی. این مهم است.


آقا تهرانی افزود: یک چیزی که الان خیلی مد شده و التقاط در دین است این است که دنبال نتیجه باشیم و نه به دنبال عمل درست. برای مثال رهبری بالغ بر 5 بار در صحبت های عید نوروز گفتند انتخاب اصلح، حال بعضی ها می گویند فرد منتخب باید مقبول باشد. پس اصلح چه شد؟


وی در بخش انتهایی سخنان خود گفت: شناخت وظیفه، سخت تر از انجام وظیفه است مثلا مردم همه می دانند عرق خوری حرام است، بنابراین این گناه در جامعه کم است. ولی برخی از گناهان مانند نقل و نبات است مثل دروغ، ولی اگر شناخت پیدا کنیم دیگر کسی دروغ نمی گوید.منبع : خبرگزاری دانشجو | SNN